NIJO
Management

Strategisk resurs och partner

Strategisk resurs & partner

What we do best

Tjänster vi erbjuder

NIJO Management bistår med konsultering och expertis inom projektledning, affärsutveckling, förstudier samt kravanalys. Med flera års erfarenhet från såväl industriella som administrativa affärsprocesser och system är vi rätt partner för er.
Projektledning
Projektledning

Projektledning

Grunden i alla lyckade projekt tror vi är engagemang. Där är kommunikation extra viktigt. Det gäller att skapa förutsättningar för alla intressenter i projektet att förstå och ta del av vad som skall uppnås. Att känna att man kan påverka utifrån sina specifika färdigheter.
Affärsutveckling

Affärsutveckling

För att kunna göra skillnad i en organisation arbetar vi långsiktigt och i flera steg. Strategiska diskussioner i företagsledningar och styrelser följs upp av åtgärder i marknads- och försäljningsorganisationer.
Företagsutveckling

Företagsutveckling

Förändras omvärlden snabbare än vad din verksamhet hinner med?
– Vi har erfarenhet, kompetens och förslag på hur man kan genomföra förbättringar som skapar resultat.

Projektledning

Tjänster vi erbjuder

NIJO Management bistår med konsultering och expertis inom projektledning, affärsutveckling, förstudier samt kravanalys. Med flera års erfarenhet från såväl industriella som administrativa affärsprocesser och system är vi rätt partner för er.

Projektledning

Projektledning

Grunden i alla lyckade projekt tror vi är engagemang. Där är kommunikation extra viktigt. Det gäller att skapa förutsättningar för alla intressenter i projektet att förstå och ta del av vad som skall uppnås. Att känna att man kan påverka utifrån sina specifika färdigheter.
Affärsutveckling

Affärsutveckling

För att kunna göra skillnad i en organisation arbetar vi långsiktigt och i flera steg. Strategiska diskussioner i företagsledningar och styrelser följs upp av åtgärder i marknads- och försäljningsorganisationer.
Företagsutveckling

Företagsutveckling

Förändras omvärlden snabbare än vad din verksamhet hinner med?
– Vi har erfarenhet, kompetens och förslag på hur man kan genomföra förbättringar som skapar resultat.

Sectors

God branscherfarenhet

God branscherfarenhet

Vi ser till helheten hos dig som kund och brinner för långvariga, goda relationer med nära samarbete. Ett av våra viktigaste redskap är att sätta oss in i kundens verksamhet och förstå behoven på djupet. Vi har lång erfarenhet av följande branscher men räds inte att bredda vår verksamhetskompetens genom att effektivt fördjupa oss i nya miljöer.
Projektledning
Supply Chain
Projektledning Göteborg
Automotive
Affärsutveckling
Public Safety
Affärsutveckling
Dental & Health Care
Projekt konsult
Clients

Tidigare klienter & samarbeten

Project Management

Projektledning stärker resultatet

Projektledning stärker resultatet
Framgångsrika projekt är inte en slump utan en resultat av en erfaren projektledare som genom väl beprövade verktyg och ett kreativt, strukturerat och målinriktat arbetssätt uppnår tydliga resultat. Fokus på kostnad, tid och kvalitet är en självklarhet för oss, likaså har vi en stor vilja att ta projektet framåt och utgår alltid från varje projekts unika karaktär. Vi vet också att förutsättningarna snabbt kan förändras under projektets gång. Därför är flexibilitet ett nyckelord för oss. Vi anpassar oss snabbt och finns tillgängliga som problemlösare när behovet uppstår.

Flexibitet

Vi anpassar alltid våra metoder och utvecklingsutrustning enligt respektive projekts och systems omfattning.

Målsättning
Vi har ett resultatorienterat arbetssätt och har alltid som mål att genom professionellt genomförda uppdrag tillföra kunden mesta möjliga utdelning för sin investering.
Göteborg
Arbetssätt
Vi arbetar agilt. Arbetet planeras efter hur lösningen byggs upp på bästa sätt – med avseende på tid, kostnad, kvalitet och funktionalitet.
Projektering

Kundens behov

En lyckad projektledning tar avstamp i kundens behov. Ni står således alltid i fokus vid utformning av metod.

Metoder
Några exempel på de modeller och metoder som vi arbetar med inom projektledning är PROPS, DITS, Scrum, PPS & PMBOK (ANSI standard).
Göteborg
Erfarenhet
Vi har lång erfarenhet av arbete i projektform i olika roller. Vi anser att en bra konsult bör ha en bredd från att leda till att ha en praktiskt förståelse för att lättare kunna lösa eventuella problem.

Industriell erfarenhet

Strategiska frågor behöver mer uppmärksamhet än de får i nästan alla företagsledningar och styrelser. Vi erhåller en bred kompetens och har lång erfarenhet av etablerade tekniker. Samtidigt strävar vi ständigt efter att utveckla vår kunskap och håller oss uppdaterade kring ny teknik och nya metoder.

  • Projektledning 93% 93%
  • Förstudier 85% 85%
  • Affärsutveckling 78% 78%
  • Företagsutveckling 62% 62%

Industriell erfarenhet

Strategiska frågor behöver mer uppmärksamhet än de får i nästan alla företagsledningar och styrelser. Vi erhåller en bred kompetens och har lång erfarenhet av etablerade tekniker. Samtidigt strävar vi ständigt efter att utveckla vår kunskap och håller oss uppdaterade kring ny teknik och nya metoder.

  • Projektledning 93% 93%
  • Förstudier 85% 85%
  • Affärsutveckling 78% 78%
  • Företagsutveckling 62% 62%
Göteborg

års erfarenhet

lyckade projekt

givande möten

Hör gärna av er för ett möte!

Vi bjuder gärna på en god kopp kaffe och lär känna er.