affärsutveckling

Tjänster

NIJO Management AB

NIJO Management bistår med konsultering inom projektledning, affärsutveckling och företagsledning.

Med flera års erfarenhet från såväl industriella som administrativa affärsprocesser och system är vi rätt partner för er.
Nedan kan ni kortfattat läsa om de huvudsakliga tjänsterna vi erbjuder och ni är varmt välkomna att höra av er för ytterligare frågor.

Projektledning
Vi har god erfarenhet av att driva projekt främst relaterade till förändringsarbete kring IT-system. Grunden i alla lyckade projekt tror vi är engagemang. Där är kommunikation extra viktigt. Det gäller att skapa förutsättningar för alla intressenter i projektet att förstå och ta del av vad som skall uppnås. Att känna att man kan påverka utifrån sina specifika färdigheter. För att kunna genomföra projekt i en ständigt föränderlig omgivning använder vi oss av genomtänkta och välbeprövade projektstyrningsmetoder.
Affärsutveckling
För att kunna göra skillnad i en organisation arbetar vi långsiktigt och i flera steg. Strategiska diskussioner i företagsledningar och styrelser följs upp av åtgärder i marknads- och försäljningsorganisationer. Arbetet innebär en genomlysning av hela eller delar av verksamheten, för att identifiera vart det finns effektiviserings potential.
Företagsutveckling

Förändras omvärlden snabbare än vad din verksamhet hinner med?
Vi har erfarenhet, kompetens och tar fram förslag på hur ni kan genomföra förbättringar som skapar konkreta resultat. Att förbättra lönsamhet, processer, interna rutiner och nå nya tekniska lösningar är exempel på insatser vi kan bistå med.

Förstudier
Vi har stor erfarenhet av att driva förstudier, allt från mindre analyser till projektledning av stora förstudieprojekt. I våra förstudier är vi vana vid att ta fram beslutsunderlag för både nytta och ekonomiska förutsättningar, göra omvärldsanalyser inom olika teknologier och verksamhetsområden, samt ta fram business case och projektdirektiv för kommande faser. Något vi lägger stor vikt vid i alla våra förstudier är klar och tydlig kommunikation i underlaget som ges till beställare och beslutsfattare.
Kravanalys
En väl utförd kravanalys skapar både rätt förutsättning och rätt kravbild – vilket är en högst avgörande framgångsfaktor för ett projekt. För oss innebär kravhantering fundamentet och specifikationen för vad nästkommande steg skall innehålla. Vi finner kraven och formulerar dem på ett tydligt och strukturerat vis. Kraven bör vara dokumenterbara, mätbara, spårbara, relaterade till identifierade affärsbehov och definierade på en detaljnivå som är tillräcklig för att verifiera att dem lever upp till vad som är specifierat.

Flexibilitet & erfarenhet

Med oss som partner kan ni vara trygga.

Teknologier & innovation

Teknik och IT som styrka och möjliggörare.

Fokus & målsättning

Effektivt resultatorienterat arbetssätt.

Är ni intresserade eller har några ytterligare frågor?

Vi är inte längre bort än ett samtal eller mail.